Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,пожароизвестителни системи,системи за управление на дим и топлина  и пожарни кранове.

  • гаранционно и извънгаранционно обслужване на ПИИ ,пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи , системи за отвеждане на дим и топлина , оповестителни инсталации;
  • сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители , противопожарни касети и хидранти
  • хидростатични изпитване на съдове под налягане;
  • обслужване на пожарогасители с мобилен сервиз позволяващ сервиз в самия обект;
  • стационарни сервизи за проверка и презареждане на пожарогасители в   София, Варна, Димитровград и Велико Търново.