На първо място са хората

На първо място са хората

На първо място са хората

На първо място са хората

 • Оборудване
 • Проектиране и изграждане
 • Обезопасяване
 • Експлоатация
 • На първо място са хората

  На първо място са хората

  Денят започва | ОП "Развитие на човешките ресурси" осигурява по-добра екипировка на пожарникари

  Денят започва | ОП
  Услуги

  Нашата дейност основно е насочена към подпомагане на собствениците и ползвателите на индустриални и други обекти за изпълнение на техните задължения, регламентирани в нормативните документи, за постигане на надежна ПБ.

  Спасителна дейност

  Спасителна дейност

  Разработване на планове за действия при бедствия , аварии и извънредни ситуации в обекта
  Осигуряване на непрекъснато , денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили
  Подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия

  Повече...
  Пожарогасителна дейност

  Пожарогасителна дейност

  Разработване на планове за гасене на пожари
  Осигуряване на непрекъснато,денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили
  Подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия

  Повече...

  Молитва

  Господи, моля се за храброст;

  Храброст , за да погледна в очите

  и да овладея собствените си страхове...

  Храброст , за да ме води там,

  където, другите няма да отидат.

  Моля се за сила;

  Сила за тялото ми да защитава другите...

  Сила за духа ми да води другите

  Моля се за преданост;

  Преданост към работата ми,

  за да я върша добре...

  Преданост към обществото,

  за да бъде в  безопасност.

  Дай ми, Господи, безпокойство;

  За всички тези, които ми се доверяват...

  И, моля те, Господи

  винаги да бъдеш на моя страна.

  Партньори