„Индустриална пожарно-авариина компания” ООД е създадена през 2004 година. Със създаването си получихме разрешения за противопожарно обезопасяване на обекти, пожарогасителна и спасителна дейност. В изпълнения на условията за издаване на тези разрешителни, назначихме необходимия брой служители с дългогодишен опит в областта на пожарната безопасност, отговарящи на условията за квалификация и образование, регламентирани в нормативните документи на МВР. За осъществяване на гасителна и спасителна дейност, разполагаме с 4 броя проотивопожарни автомобила, оборудвани съгласно изискванията. Фирмата започна с организиране на цялостна дейност по осигуряване на пожарната безопасност в индустриални обекти.

След сключване на договор, в обектите изграждаме Служби за пожарна безопасност (ПБ), които провеждат превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ и дежурят със състав и техника за гсене и спасяване при необходимост.

      За постигане на цялостна комплексност на услугата по осигуряване на ПБ, създадохме звена за доставка и поддръжка на противопожарно оборудване, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на противопожарна автоматика. С регулирането на тези дейности от МВР, получихме и разрешение за експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, като за целта организирахме и оборудвахме стационарна и подвижна работилници. В момента фирмата е в състояние да организира цялостното осигуряване на ПБ в обектите, така както е заложено в нормативните документи в това направление.  

 

Нашата дейност основно е насочена към

подпомагане на собствениците и ползвателите на индустриални и други обекти за изпълнение на техните задължения, регламентирани в нормативните документи, за постигане на надежна ПБ.

Молитва

Господи, моля се за храброст;

Храброст , за да погледна в очите

и да овладея собствените си страхове...

Храброст , за да ме води там,

където, другите няма да отидат.

Моля се за сила;

Сила за тялото ми да защитава другите...

Сила за духа ми да води другите

Моля се за преданост;

Преданост към работата ми,

за да я върша добре...

Преданост към обществото,

за да бъде в  безопасност.

Дай ми, Господи, безпокойство;

За всички тези, които ми се доверяват...

И, моля те, Господи

винаги да бъдеш на моя страна.