Молитва

Господи, моля се за храброст;

Храброст , за да погледна в очите

и да овладея собствените си страхове...

Храброст , за да ме води там,

където, другите няма да отидат.

Моля се за сила;

Сила за тялото ми да защитава другите...

Сила за духа ми да води другите

Моля се за преданост;

Преданост към работата ми,

за да я върша добре...

Преданост към обществото,

за да бъде в  безопасност.

Дай ми, Господи, безпокойство;

За всички тези, които ми се доверяват...

И, моля те, Господи

винаги да бъдеш на моя страна.