• Пожарогасители
 • Шлангове
 • Пожарни кранове
 • Пожарни хидранти
 • Касети
 • Спасително оборудване
 • Защитно облекло
Прочети още...

 • Проектиране с пълна проектантска правоспособност по част противопожарна безопасност на пожароизвестителни  системи, пожарогасителни системи , системи за отвеждане на дим и топлина и оповестителни системи   
 • Изграждане на ПИИ и ПГИ
 • Изграждане на пожароизвестителни системи и пожарогасителни системи
 • Изграждане на специални инсталации на обекти
Прочети още...

Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПАБ в обекти

 • Определяне класовете на функционална пожарна опасност , категория по пожарна опасност, класовете и групите по пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПАБ
 • Противопожарно обследване
 • Пожарен контрол
Прочети още...

Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,пожароизвестителни системи,системи за управление на дим и топлина  и пожарни кранове.

 • гаранционно и извънгаранционно обслужване на ПИИ ,пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи , системи за отвеждане на дим и топлина , оповестителни инсталации;
 • сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители , противопожарни касети и хидранти
 • хидростатични изпитване на съдове под налягане;
 • обслужване на пожарогасители с мобилен сервиз позволяващ сервиз в самия обект;
 • стационарни сервизи за проверка и презареждане на пожарогасители в   София, Варна, Димитровград и Велико Търново.

 

Молитва

Господи, моля се за храброст;

Храброст , за да погледна в очите

и да овладея собствените си страхове...

Храброст , за да ме води там,

където, другите няма да отидат.

Моля се за сила;

Сила за тялото ми да защитава другите...

Сила за духа ми да води другите

Моля се за преданост;

Преданост към работата ми,

за да я върша добре...

Преданост към обществото,

за да бъде в  безопасност.

Дай ми, Господи, безпокойство;

За всички тези, които ми се доверяват...

И, моля те, Господи

винаги да бъдеш на моя страна.